С интересни презентации за биоразнообразието посрещаме днешния 5 юни - Световен ден на околната среда

Публикувана 05.06.2020

Дирекция "Екология" към Община Пловдив е подготвила интересни презентации, свързани с разделното събиране и рециклирането, което е в тясна връзка с биоразнообразието и опазването на околната среда по повод днешния 5 юни - Световен ден на околната среда.

Тази година темата на Световния ден на околната среда е Биоразнообразието – своеобразен призив за действия, борба с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата. Фокусът е върху това как всички живи същества на планетата са свързани в мрежата на живота и как ние можем да действаме в името на природата.

Посланието за Световния ден на околната среда тази година е, че природата ни „изпраща съобщение“ и ни показва, че сме на прага на срив. Затова е време да се събудим и да си вземем бележка, да преосмислим връзката си с природата. На този 5 юни е „Време за природа“ - Time for Nature.

Програмата за околна среда на ООН (UNEP) със своите партньори започва Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите (2021–2030 г.) – глобална инициатива за възстановяване на връзката между хората и природата. Тази година милиони хора по света ще отбележат 5 юни дигитално.

Дирекция Екология и управление на отпадъците при Община Пловдив съвместно с организациите по оползотворяване, с които има сключени договори за разделно събиране на отпадъци от опаковки е подготвила интересни презентации, свързани с разделното събиране и рециклирането, което е в тясна връзка с биоразнообразието и опазването на околната среда. Материалите са предоставени до директорите на всички училища на територията на общината.

Източник: GustoNews