Общинският съветник Йордан Василев пита за Бетонния мост

Общинският съветник Йордан Василев пита за Бетонния мост

Публикувана 10.06.2020

Общинският съветник от БСП инж. Йордан Василев внася питане на утрешната сесия на Общинския съвет, относно проекта за пробив под Централна гара, съдбата на Бетонния мост и отчуждаването на частни имоти. 

Ето пълния текст на документа: 

Уважаеми г-н Кмете,

В далечната 2007 г. Общински съвет Пловдив е взел решение за осъществяване на транспортна връзка между булевардите „Македония“ и „Васил Априлов“. Днес, тринадесет години по- късно, като че ли сме на финалната права по реализацията на този проект, след като  през месец ноември 2019г. бе избран изпълнителят на поръчката, касаеща „Moдepнизaция на железен път, ĸoнтaĸтнa мрежа и системи за сигнализация и тeлeĸoмyниĸaции в гара Пловдив и изграждане на ĸoмyниĸaциoннo-тpaнcпopтeн пробив под ЖΠ гара Пловдив“, като обектът е част от проект „Развитие на жп възел Пловдив“, а по последна информация, излязла по медиите е, че се планира пробивът под Централна гара да започне тази година и ще продължи поне до 2023 г.

Също от медийни публикации научаваме, че до 15 юли ще бъде внесен проектът за пробива, а Община Пловдив ще съдейства за съгласувателните процедури, както и че предстои събаряне на Бетонния мост, който е ключово транспортно съоръжение за жителите на р-н „Южен“, осигуряващо връзката им с града.

Въпреки големия обществен интерес и прякото въздействие на този проект върху нормалния начин на живот на пловдивчани, то общото мнение е, че към момента Община Пловдив е страничен наблюдател на случващото се. Неяснотите по цялостната му реализация стават все повече, а притесненията на гражданите за нецелесъобразността и негативния ефект върху качеството ни на живот - все по-основателни. Според идейния проект към договора за изпълнение на пробива е видно, че ще бъдат изградени поне три нови кръстовища, гарантиращи почти постоянното наличие на изчакващи автомобили в самия тунел. Към това трябва да прибавим и притесненията за евентуалното наводняване на тунела, каквито наблюдаваме в момента в пешеходния подлез до Централна гара при всеки по-обилен дъжд.

Във връзка с гореизложените факти, моето питане към Вас включва следните въпроси:

Предвиждате ли провеждане на Обществено обсъждане преди окончателното одобрение на проекта за пробива?

Има ли изготвен анализ на трафика към момента, обхващащ движението по Бетонния мост, бул. „Христо Ботев“ в частта пред Централна Гара, бул. „Васил Априлов“ в частта около колелото на Централна гара и това, как ще бъде засегнат след реализиране на проекта? Ако да, моля да ми бъде предоставен.

Какви допълнителни разходи ще трябва да заплати Община Пловдив, в това число за преместване на ВиК мрежа, изграждане на пътни връзки, пътна сигнализация и отчуждаване на имоти за крайното реализиране на проекта и от къде предвиждате да бъдат набавени тези средства? Моля да ми бъде предоставена предварителна план-сметка.

Каква част от пътната инфраструктура ще бъде засегната при строителните дейности от страна на Централна Гара и в частта на р-н „Южен“? По какъв начин е предвидено да бъдат осъществени обходните маршрути за периода на реализацията на проекта?  

Моля за писмен и устен отговор на моето Питане, който да бъде оповестен на следващото заседание на Общински съвет – Пловдив.          

 

10.06.2020 г.                                             С уважение:

 Пловдив                                                                         /инж. Йордан Василев /

Източник: GustoNews