Видин Сукарев представя в монография развитието на Пловдив като градски и туристически център

Публикувана 12.06.2020

Най-новото издание на Регионален исторически музей – Пловдив е първата част от монографията на д-р Видин Сукарев, озаглавена „Пловдивската община и изграждането на градската и туристическа инфраструктура 1944–1990”, съобщиха от Музея.

Изследването проследява и представя основните процеси и детайли на развитието на Пловдив като градски и туристически център между 9 септември 1944 и месец юни 1971 г. Главните акценти са изграждането на инфраструктурата, развитието на Международния панаир и политиката на разкриване и опазване на културно-историческото наследство. Използвани са голям брой български и чуждестранни оригинални документи, някои от които за пръв път се въвеждат в научен оборот. Общината е институцията най-близка до хората, тя е с най-голяма функционална приемственост и затова във фокуса на изследване попада именно нейната политика и дейност. В този период до голяма степен се изграждат ресурсите, благодарение на които Пловдив се превръща в културна столица на България, а през 2019 г. е избран и за европейска столица на културата. Изследването може да бъде свалено и прочетено от секцията „Публикации“ на

http://historymuseumplovdiv.org/.

Източник: GustoNews