Общинска полиция се самосезира след публикация в медиите за нерегламентирано „запазване“ на паркоместа

Публикувана 22.06.2020

Началник-секторът на „Общинска полиция“ Костадин Костов лично направи проверка на място след публикации в медиите, че на ул. „Доспат“ № 8-10 има нерегламентирано сложени предмети, които да извършват функцията на антипаркинг колчета.

„Поставянето на различни предмети на пътното платно от граждани с цел ограничаване на паркирането или запазване на места е незаконно и дори опасно“, посочи Костов.

Пластмасовите туби и конуси вече са премахнати, както и дървените триъгълници със светлоотразители на ул. „Славянска“ № 10 А, за което преди това също е бил подаден сигнал.

Костадин Костов напомни, че съгласно чл. 3, ал. 4 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив:

Не се допуска нерегламентирано поставяне и/или разполагане върху общинска територия на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения, предмети и др. подобни, които затрудняват и/или възпрепятстват видимостта, преминаването, спирането, престоя и паркирането на моторните превозни средства, както и движението на пешеходците.

При установяване на лицата, които не спазват тези разпоредби, то на извършителя се налага глоба в размер от 200 (двеста) до 500 (петстотин) лева.

„Призоваваме гражданите да спазват законите и наредбите, а ако установят нарушение да ни сезират своевременно на дежурния телефон: 032/630 777, 032/932 007“, заключи Костадин Костов.

Източник: GustoNews