Без семестриални такси ще се обучават бъдещите учители във филиала на ПУ в Смолян

Публикувана 26.06.2020

ПУ, Филиал – Смолян  провежда редовно обучение по пет специалности от приоритетното професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.... , което от новата учебна година ще бъде абсолютно безплатно за студентите от първи курс, а именно:  „Български език и английски език”, „Български език и история”, „История и география”, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” и „Математика, информатика и информационни технологии”.  Това съобщиха от ръководството на Висшето учебно заведение.

Освен освобождаване от такси, обучаващите се в посочените педагогически специалности ще могат да се възползват и от осигурената им възможност да получават по две държавни стипендии, което е допълнителен стимул за тях.   

Със своята 58-годишна история Филиал – Смолян има утвърдени и доказани традиции в обучението на учители. За това допринася ползотворното и дългогодишно партньорство с базовите училища в града, които осигуряват практическото обучение на бъдещите учители. Безспорен факт е, че по-голямата част от възпитаниците на  Филиал – Смолян намират професионална реализация в училищата на територията на област Смолян. Този факт не е без значение за ежегодно постиганите високи резултати на учениците от област Смолян на националните външни оценявания, чиито учители, в по-голямата си част, са възпитаници на Филиала.  

Изкушените от очарованието и бъдещето на учителската професия, могат да кандидатстват във Филиала, както онлайн, чрез попълване на формата (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1897/), така и на място в сградата, всеки работен ден от 8 юни до 3 юли.  За повече информация са активни и телефонните линии (0885 899 573; 0301 62339).

Източник: GustoNews