Седмокласниците кандидатстват за прием в гимназиите

Публикувана 03.07.2020

От днес до 7 юли се подават заявления за прием в гимназиите. Седмокласниците могат да кандидатстват за неограничен брой училища.

Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище. Класирането е по точки, а оценките от дипломата ще се преобразуват. Максималният сбор е 500.

Кандидатстването е електронно - на адреса: priem.mon.bg, или на хартиен носител в училищен център.

В Пловдив и областта документи за прием в гимназия ще приемат 22 центъра. Във всяка от общините в областта има училища гнезда, плюс още 5 за Пловдив.

Центровете за подаване на документи са: ОУ “Екзарх Антим І”, както и в Средните училища “Цар Симеон Велики”,  “Св. Софроний Врачански”, „Пейо Яворов” и „Найден Геров“.

Обявяването на списъците с приетите ученици в гимназиите от първия етап на класирането е до 13 юли.

5746 са местата в гимназиите, за които ще се състезават седмокласниците от Пловдив и областта.

Местата са повече от учениците, които се явиха на национално външно оценяване, но право да кандидатстват имат и деца, които не са били на изпитите по български и математика, като резултатът от тестовете се приема за 0 точки.

В тазгодишния държавен план-прием са заложени повече професонални паралелки, отколкото профилирани. Общият им брой е 221. Спазени са инструкциите на МОН за превес на STEM професиите, техническите профили и професионалното обучение.

Приемът в ЕГ “Пловдив” се запазва – 6 паралелки с английски и 4 с немски. В ЕГ “Иван Вазов” паралелките с английски, немски, испански и италиански са по 2 и 1 с френски. ФЕГ разкрива 3 паралелки с английски и 5 с френски. В Математическата гимназия паралелките са общо 8, две от които по професиите “Системен програмист” и “Компютърен график”. Останалите 4 са с английски, 2 с немски. Хуманитарната гимназия „Свети Свети Кирил и Методий“ ще има 7 паралелки – 3 с английски, 2 с немски и по една с френски и руски. Националната търговска гимназия възстановява приема в специалност “Застрахователно и осигурително дело”. Останалите 6 паралелки са по специалностите „Икономика и мениджмънт“, „Икономическа информатика“, „Съдебна администрация“, „Оперативно счетоводство“, „Митническа и данъчна администрация“, „Банково дело“. 8 са паралелките в ПГ по строителство, архитектура и геодезия – „Недвижими имоти“, „Архитектурна реставрация“, „Парково строителство и озеленяване“, „Транспортно строителство“, „Водно строителство“, „Геодезия“, „Строителство и архитектура“. По 5 са паралелките с ПГ по дървообработване и по битова техника.  Нови професии ще има в четири училища. Пловдивското СУ „Константин Величков“ обявява прием за „Консултант козметични, парфюмерийни и биопродукти и битова химия“. Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“ в село Калековец разкрива обучение за машинен монтьор. СУ „Проф. Асен Златаров“ - Първомай ще обучава за първи път по специалност „Туристическа анимация“, а ПГ по селско стопанство – машинни техници. 23 дуални паралелки са заложени в държания план-прием. В ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване – първото училище у нас, което обяви редовен прием в тази форма, дуални паралелки ще има в специалностите „Мебелно производство“, „Полиграфия“ и „Производство на тапицирани изделия“.

Източник: БНР