Община Пловдив реорганизира движението и паркирането по молба на граждани

Публикувана 03.07.2020

Ограничаване на 30 км/ч на ул. „Поручик Въльо Стефанов“, преместване на пешеходна пътека на ул. „Елин Пелин“ в район „Западен“, забрана за движение на тежкотоварни автомобили по ул. „Дилянка“ и забрана за паркиране на участък от ул. „Никола Войнов“ в от 8.00 до 18.00 часа са само една част от предложенията, които бяха приети по време на заседание на Експертния съвет на Общинската комисия по безопасност на движението. Той се ръководи от заместник-кмета по „Транспорт“ Тодор Чонов и в него участие имат представители на районните администрации, специалисти от ОП „Организация и контрол по транспорта“, ОП „Паркиране и репатриране“ и сектор „Пътна полиция“.

По време на заседанието беше прието предложение на граждани за окончателно премахване на левия завой на бул. „Санкт Петербург“ към ул. „Недко Каблешков“, като се изгради постоянна разделителна ивица, както и монтиране на пътен знак „Път без изход“ на ул. „Рая“.

Общо 50 броя места за паркиране ще бъдат обособени в зоната около улиците „Найден Геров“ и „Тодор Каблешков“, като се спази изискването за достатъчно ширина, за да може автомобили на Пожарната да преминават безопасно, както и собствениците на подземни паркинги да имат безпрепятствен достъп.

Експертният съвет на Общинската комисия по безопасност на движението заседава 1 път в месеца и разглежда постъпили предложения или сигнали от граждани и институции за промяна, свързана с реализацията на закона за движение по пътищата, сигнализацията на светофарната уредба в града, поставянето на вертикална и хоризонтална маркировка, обособяване на автобусни спирки, такси стоянки и други.

Източник: GustoNews