Първите студенти се записаха в 12 специалности на ТУ – филиал Пловдив

Публикувана 07.07.2020

Техническият университет – филиал Пловдив прие днес първите студенти за учебната 2020/2021 година. Записването след първо класиране приключва на 10 юли, след което ще има второ класиране. За да постигнат целта си – обучение в елитен инженерен ВУЗ – тази година повече от половината кандидат-студенти положиха изпити по математика и английски език on line. Последните тестове по математика и по английски език бяха присъствени. Тези изпити бяха предпочетени от кандидатите, които искаха да използват повече време за подготовката си. „За разлика от предни години имаме по-равномерно разпределение на кандидат-студентите по всички бакалавърски специалности – това показват резултатите от класирането. На практика имаме желаещи да учат в ТУ – филиал Пловдив за всички места по всички специалности. Очакваме, че това равномерно разпределение на кандидат-студентите ще остане водещо и при записването им по дванадесетте специалности, изучавани при нас. С най-висок минимален бал и през тази година са кандидат-студентите, желаещи да изучават „Компютърни системи и технологии“, следвани от „Дизайн и печатни комуникации“, „Автоматика, информационна и управляваща техника“, „Електроника“, „Електротехника“, „Мехатроника“, „Индустриален мениджмънт“, „Транспортна техника и технологии“, „Авиационна техника и технологии“, „Индустриално инженерство“ (на английски език), „Машиностроене и уредостроене“ и „Машиностроителна техника и технологии“. - каза директорът на Техническия университет – филиал Пловдив проф. Въльо Николов.

В следващите години бъдещите инженери ще ще обучават в 20 нови лаборатории на Центъра по компетентност, който се изграждат във филиала на университета. За тях това означава възможност да получат най-съвременните инженерни знания, които ги правят равностойни по компетентност с колегите им в Европа и по света, коментира доц. Никола Шакев – зам. директор на филиала.

Източник: GustoNews