Сто и тридесет млади инженери от Техническия университет влизат в индустрията

Публикувана 23.07.2020

Сто и тридесет абсолвенти от Техническия университет – филиал Пловдив защитиха дипломните си работи по 12 бакалавърски и 10 магистърски програми. Средният успех на защитите, постигнат от абсолвентите е близо 5,00. Най-високото постижение е на десетимата млади инженери от специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника“ - 10 дипломни проекта – 10 пълни шестици.

Дипломни работи защитиха и студенти, които ще работят в предприятия от военно-промишления комплекс на България. Те вече са инженери по специалност „Машиностроене и уредостроене“ със специализация „Оръжейно и боеприпасно производство“ и по специалност „Машиностроителна техника и технологии“ със специализация „Технология на специалното производство“. 

Средната продължителност на подготовката на дипломните проекти за различните специалности в Техническия университет – филиал Пловдив варира между 2,5 и 4 месеца.

Според преподавателския екип на висшето учебно заведение тази продължителност на разработките почти не е била повлияна от необходимостта студентите да се готвят в къщи. „Заради коронавируса се наложи студентите ни да работят по-самостоятелно и в този смисъл  самостоятелната работа беше за сметка на екипната работа. Това донякъде промени и тематиката на дипломните проекти,  налагаше се младите ни колеги да акцентуват на инженерни идейни проекти.“ - коментира деканът на факултета „Електроника и автоматика“ доц. д-р Георги Ганев.

Работата по дипломните проекти в условия на коронавирус научи нас - преподавателите и най-важно – научи нашите възпитаници, да организираме по-добре времето за съвместна работа, коментира деканът на факултета „Машиностроене и уредостроене“ доц. д-р   Христиан Панайотов. Доцент Панайотов си спомня още, че е имало седмици, в които той е бил на разположение на дипломантите си до 20 часа в денонощие. В последна сметка всички студенти са успели да извършат и лабораторните си анализи. Организацията на времето за това беше много стегната, защото в лабораторията работехме само един преподавател и един студент, каза доц. Панайотов.

Източник: GustoNews