Проф. Пламен Моллов: БУАХИТ и УХТ да разработят заедно съвременни учебни програми

Публикувана 25.07.2020

Нов оперативен орган към сдружение „Бизнес университетската асоциация в хранителната индустрия и туризма /БУАХИТ/“ да подготви предложение за промени в учебните планове и програми. Това заяви ректорът на Университета по хранителни технологии /УХТ/ проф. Пламен Моллов пред годишното отчетно общо събрание на асоциацията, където беше поканен от председателя на УС и бивш ректор проф. Кольо Динков.

Общото събрание още тази есен да направи промени в устава на сдружението, за да бъде създаден новият оперативен орган, в който членове да бъдат тримата зам.-ректори на УХТ и трима представители на бизнеса. Съвместно те ще разработят предложения за нови учебни програми и планове, адекватни на нуждите на бизнеса. Проф. Моллов заяви, че сегашните са твърде остарели, създадени са преди 30-40 години и се преподава материал, който вече не е част от практиката.

„Нашият пазар са фирмите от хранителната и туристическата индустрия и ние бихме искали той да ни каже какво иска. Помогнете ни да си променим програмите, за да бъдем полезни и на вас“, обърна се ректорът към участниците в събранието. Благодарение на този легитимен орган към асоциацията промените ще бъдат позиционирани пред катедрите и факултетите, а след това и акредитирани от МОН.

Идеята на ректора бе подкрепена от членове на БУАХИТ. „Радвам се, че има приемственост между старото и новото ръководство на УХТ. Подкрепям предложението на проф. Моллов, което е значимо за асоциацията и предлагам да се мобилизираме в името на младото поколение, за да бъде то по-подготвено за новите условия“, заяви Борис Калибацев, изпълнителен директор на „Филикон“. Впечатлен съм от посочения от ректора път за промяна на учебните програми, които ще гарантират излизането от УХТ на напълно подготвени кадри, заяви Кирил Вътев, собственик на месопреработвателна компания „Тандем-В“, който беше председател на годишното отчетно общо събрание на асоциацията. Модерна фирма без добре обучени кадри няма как да съществува, подкрепям всичко казано от проф. Моллов, заяви Валери Назаров, директор R&D в „Биовет-Пещера“.

Асоциацията беше моя идея, която зрееше около от 4-5 години, преди да бъде основана през миналата и нейната цел е бизнесът да бъде полезен на университета, заяви проф. Динков. В отчета си той информира, че въпреки усложнената заради пандемията обстановка в света, значителен брой преподаватели са взели участие в редица международни изложения. За в бъдеще ще бъдат поканени и студенти.

Източник: GustoNews