Деловодствата в Окръжния съд ще работят три дни с граждани и адвокати само следобед

Публикувана 14.08.2020

От понеделник в Окръжен съд – Пловдив започва внедряване на „Единна информационна система на съдилищата“, предназначена да замени сега действащата деловодна програма, както и обучение на съдиите и съдебните служители за работа с програмата.

В тази връзка служба „Регистратура“, „Деловодство“ и „Архив“ към всички отделения в Окръжен съд – Пловдив на 17,18 и 19 август 2020 г. ще работят с граждани и адвокати само в следобедните часове – от 14 до 17 часа. Книжата, изискващи неотложно разглеждане, свързано с произнасяне в същия ден, ще бъдат приемани от дежурен служител в служба „Регистратура“ и  в часовете от 9 до 12 часа.

Със заповед на председателя на Окръжен съд – Пловдив Розалия Шейтанова за намаленото работно време в рамките на трите дни са уведомени административния ръководител на Окръжна прокуратура и председателя на Съвета на Адвокатската колегия. Заповедта е публикувана и на сайта на Окръжния съд, поставена е на таблото за съобщения в Съдебната палата, за да бъдат информирани предварително граждани, прокурори и адвокати за предстоящите временни  промени.

Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/  е централизирана уеб базирана система за съхранение на дела в електронен формат. Достъпът до нея ще се осъществява чрез валиден електронен подпис. Внедряването й във всички съдилища в страната ще даде възможност за качествено управление на дела по електронен път, значително оптимизиране на работата и продължаване на стъпките към реализацията на е-правосъдие, при спазване на основните принципи за достъпност, прозрачност, еднократно събиране на данните, защита на личните данни, повишаване на бързината и качеството на обслужване, както и улеснен достъп до обществена информация.   

Източник: GustoNews