Правителството одобри Актуализиран план за действие за държавните концесии за 2019/20г.

Публикувана 16.09.2020

Министерският съвет одобри приетия от Координационния съвет по концесиите Актуализиран план за действие за държавните концесии за периода 2019 - 2020 година.

Политиката за държавните концесии се определя от Министерския съвет, който одобрява приетите от Координационния съвет по концесиите Национална стратегия за развитие на концесиите и План за действие за държавните концесии и техните изменения и допълнения.

Съгласно Закона за концесиите съдържанието на Плана за действие за държавните концесии може да се изменя и допълва текущо.

Във връзка с предложения на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма и на министъра на околната среда и водите, Координационният съвет по концесиите е приел Актуализиран план за действие за държавните концесии за периода 2019 - 2020 година.

В Актуализирания план за действие са направени изменения и допълнения относно проекти за концесии за морски плажове и относно проект за концесия за добив на минерална вода.

С оглед публичност и прозрачност на държавната политика в областта на концесиите одобреният от Министерския съвет Актуализиран план за действие ще бъде публикуван в информационния раздел на Националния концесионен регистър на адрес:

https.7/nkr.£overninent.bg/Information/GetPage/alfaf4bf-ac38-4bl 8-9948-7919cc98cadl.

Източник: GustoNews