Община Пловдив има план за оздравяването на Спортния диспансер

Публикувана 21.09.2020

Изявени спортисти и Община Пловдив обсъдиха подобряване на състоянието на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Пловдив” или както е известен – бившия спортен диспансер.

По време на срещата, на която присъства и ресорният заместник-кмет Георги Титюков, д-р Калин Калинов, директор дирекция „Здравеопазване“ подчерта проблемите на лечебното заведение в няколко аспекта и желанието на ръководството на Община Пловдив да ги подобри.

„При посещенията си на място установих неизползваеми помещения, амортизирана и стара медицинска апаратура и кадрови дефицит“, не скри сериозността на положението д-р Калинов и заяви, че целта, която ще преследва, е да бъде подобрена материално-техническата база и мениджмънтът на това уникално за града лечебно заведение, за да се превърне то национален център по рехабилитация и спортна медицина, в помощ на спортистите, децата и гражданите на Пловдив.

Според олимпийския медалист Асен Златев медицинският център трябва да запази дейността си, където е най-добър, като бъдат включени и нови дейности, чието изпълнение ще се реализира с помощта на опитните медицински специалисти. Според него в настоящия момент освен изграждането на зали, държавата няма сериозни ангажименти в областта на спорта, няма и програма, няма доктрина.

„Пловдив е най-спортният град в България и като такъв считам, че трябва да се направят постъпки „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Пловдив” ЕООД да стане национален център“, подчерта Асен Златев.

Досегашният управител д-р Ненко Ненков обясни, че от 2000 г. диспансери не съществуват. Оттогава те „отиват в графата” медицински център и така губят своята специфика. Това е причината от 13 да останат само три центъра в България. Като медицински центрове те обаче нямат работещи в тях общопрактикуващи лекари, нямат клинична и образна диагностика. Освен това няма и специалисти по спортна медицина – от 2000 г. досега само трима души са придобили специалност. Друг проблем е, че прегледите на спортистите не се заплащат – нито от НЗОК, нито от Министерството на младежта и спорта. Община Пловдив обаче винаги е помагала на медицинския център и благодарение на нея той продължава да съществува, като вече 20 години няма дългове, липсват просрочени и текущи задължения.  

Д-р Калинов приветства идеята на световните и олимпийски шампиони и медалисти, като сподели, че в бъдеще Община Пловдив ще продължи да черпи опит и идеи от тях, като хора, чиито постижения са свързани с работата на бившия спортен диспансер, защото „Заедно ще постигнем много повече, като искания от Общината и държавата и по-пълноценно ще реализираме взетите решения за бъдещето на медицинския център“, заключи той.  

Предстоят още подобни срещи, на които да се обсъди и вече конкретно изработена програма за управление на спортния център.

Източник: GustoNews