общинският съветник от „Кауза Пловдив” Константин Георгиев / снимка: ФБ

Общински съветник пита за улица „Остромила”

Публикувана 24.09.2020

Питане до кмета Здравко Димитров отправя общинският съветник от „Кауза Пловдив”  Константин Георгиев, относно изцяло изградената и рушаща се в момента улица „Остромила” в район Южен.

Ето пълния текст на документа:

                                                               ПИТАНЕ

От Константин Георгиев – Общински съветник от ППГОС „КАУЗА ПЛОВДИВ“ 

Уважаеми г-н Димитров, 

През 2017 година, ул. „Остромила“, намираща се в район Южен, бе цялостно ремонтирана, с изцяло изградена надземна и подземна инфраструктура. През последните месеци, поради многото включени жилищни комплекси, улицата беше няколко пъти  разкопавана и възстановявана. Задължението на фирмите, извършили възстановителните дейности по ул. „Остромила“, се изразяват в това да възстановят качествено асфалтовото покритие и тротоарната настилка и улицата да придобие първоначалния си вид. В момента на поне четири места улицата се намира в много лошо състояние, предизвикано от некачествено възстановяване, което затруднява безопасното преминаване на автомобили по нея и е предпоставка за предизвикване на пътнотранспортни произшествия.

С оглед на това на основание чл. 33 ал. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с  чл. 80, ал. 1 от Правилник за дейността и организацията на Пловдивски общински съвет, отправям към Вас следните въпроси:

1. Кой от общинската администрация е отговорен за контрола по изпълнението на възстановяване състоянието на ул. „Остромила“?

2. Задържан ли е внесеният депозит на фирмата или фирмите, изпълнили некачествено възстановителните дейности

3. Какви мерки е предприела общинската администрация за разрешаването на проблема, има ли наложени санкциии, какви и на кои субекти?

4. Предвижда ли се нов ремонт на ул. „Остромила“ за сметка на бюджета на Община Пловдив за качественото възстановяване на засегнатите участъци на ул. „Остромила“? 

 

С уважение,

Константин Георгиев

Източник: GustoNews