снимка: Интернет

Осъдиха двама от БАБХ за подкуп

Публикувана 01.10.2020

Пловдивският окръжен съд осъди подсъдимите по НОХД №50/2020 г.,   като на подсъдимия Г. М. наложи наказание в размер на 1 година и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим и глоба в размер на 5000 лева и го лиши от право да заема държавна длъжност от ранга „главен инспектор“ и по-висока, в системата на БАБХ за срок от 2 години, както и от право да упражнява професията „лекар по ветеринарна медицина“, също за срок от 2 години.

Съдът осъди подсъдимия по същото дело С. Н. на 1 година лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал.1 от НК отложи изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 години, и глоба в размер на 2000 лева, и го лиши от право да заема държавна длъжност от ранга „началник отдел“ и по-висока в системата на БАБХ за срок от 1 година и 6 месеца.

Всеки от двамата подсъдими беше признат за виновен в това, че  в периода 22 – 26  юни 2019 г. в с. Искра, област Пловдивска и гр. Първомай, област Пловдивска, Г. М. като длъжностно лице - главен инспектор в община Първомай в отдел „Здравеопазване на животните“ към Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив при Българска агенция по безопасност на храните, като извършител, в съучастие със С. Н., също като извършител, длъжностно лице – началник отдел „Здравеопазване на животните“ към Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив при Българска агенция по безопасност на храните, също като извършител, е поискал и приел дар, който не му се следва, за да не извърши действия по служба – да не състави акт за установяване на административни нарушения по реда на чл. 417 ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинска дейност, като подкупът е извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебното положение, като в периода 22 – 24 юни 2019 г. в с. Искра и в гр. Първомай, обл. Пловдив, е поискал от И. Т., а на 26 юни 2019 г. е приел от Г. К.  дар – пари на стойност 1000 лева и хранителни продукти на обща стойност 84,28 лева, или всичко на обща стойност 1084,28 лева – престъпление по чл. 301 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК.

Присъдата не е окончателна и подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Пловдивския апелативен съд.

Източник: GustoNews