Урок в парка за чистотата на въздуха проведоха екоинституции

Публикувана 29.10.2020

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда изнесоха урок по актуалната тема за чистотата и мониторинга на атмосферния въздух пред учениците от клуб „Приятели на науката“ към СУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Пловдив с ръководител г-жа Божинова.

Седмокласниците се събраха в парк „Каменица“ при пункта за измерване чистотата на атмосферния въздух, където с любопитство изслушаха поднесената им информация и задаваха въпроси на специалистите.

Младите любители на науката се запознаха с основните измервани показатели в станцията, която извършва непрекъснати замервания – серен диоксид, азотни оксиди, озон, бензен и фини прахови частици. Научиха, че прахът е основен замърсител на въздуха, негови източници са битовият сектор, транспортът и промишлеността, а през отоплителния сезон главната причина за замърсяването е изгарянето на твърди и течни горива в бита. На най-любопитните ученици беше дадена възможността да разгледат и апаратурата, с която се извършва мониторингът, а всички получиха информационни материали по темата.

Урокът премина при стриктно спазване на задължителните противоепидемични мерки.

Източник: GustoNews