Обявиха класирането за прием в детските заведения в Пловдив

Публикувана 10.11.2020

Общо 244 са свободните места за прием в детските заведения в Пловдив. Това обявиха от Община Пловдив.

От тях местата за най-малките (децата до 3-годишна възраст, които кандидатстват за яслените групи) са 49. За първа възрастова група – за децата, родени през 2017 година, бяха обявени 59 места.

Свободните места за другите възрасти са: за втора възрастова група 39, за трета подготвителна група 51 и за четвърта подготвителна група – 46 свободни места. За обявените места са кандидатствали общо 531 деца. Най-голям е делът на децата за яслените групи – 324. За първа група в класирането са участвали 103 деца, за втора 60 деца и за подготвителните групи (за 5- и 6-годишни деца) общо 44.

Въпреки наличието на значителен брой свободни места, броят на класираните деца е 94 (36 в яслените групи, 19 в първа група, 17 във втора възрастова група и общо 22 деца в подготвителните групи).

За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 16.11.2019 година. До края на 2020 година са предвидени още две класирания, които са съответно на 26 ноември и 15 декември. При подаване на заявления за тях, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които се публикуват на страницата на системата за прием на адрес:

http://dz-priem.plovdiv.bg/

Източник: GustoNews