Съюз за Пловдив: Максимална публичност на обществената поръчка за линеен ускорител на КОЦ

Публикувана 16.11.2020

В тръжната  комисия  за закупуването на апаратурата  трябва да участват общински съветници от всички групи, предлагат  от ПП “Съюз за Пловдив”.  

В тръжната  комисия за закупуването  на линеен ускорител на КОЦ – Пловдив трябва да бъдат включени  общински съветници от всички  групи  в ОбС, за да се гарантира максимална публичност на процедурата по ЗОП.  

Това предлага от името на съветниците от „ Съюз за Пловдив“, председателят на групата Евелин Парасков,  по повод на искането  на управителя на КОЦ – Пловдив  доц. д-р Пламен Фотев  за провеждане на  обществена поръчка   на стойност до 5 млн. лв.  

„Казусът с финансирането на линеен ускорител за нуждите на КОЦ - Пловдив трябва да бъде решен с обществен и политически консенсус. Предвид напрежението, с което  се посреща всяко едно решение, свързано със здравното заведение, следва да има пълна прозрачност  на процедурата  за доставка и монтаж на апаратурата“,  категоричен е  Парасков.  

Шефът на групата напомня, че заповедта за състава на  комисията се издава от ръководителя на лечебното дружество доц.Фотев.  „На онлайн  заседание  на правна  комисия в ОбС той заяви, че е съгласен и би се радвал да включи съветници. Пое ангажимент и лично ще защити тази позиция на сесията на 18-ти ноември пред Общинския съвет,  на която ще се изберат представители в комисията“, обясни Евелин Парасков.   

Той цитира   разпоредбите на чл. 51, ал 2 от правилника за прилагане на ЗОП, където  недвусмислено е казано, че членове на комисия за извършване на подбор на кандидатите и на участниците, разглеждане и оценка на офертите "могат да са и външни лица". Тази възможност  беше потвърдена преди няколко години  и с писмен отговор на АОП  по повод  на  официалното запитване от  ПП„Съюз за Пловдив“. 

„Темата с инвестициите на общински средства в едно от най-важните здравни заведения в Пловдив е изключително деликатна. Всички сме на мнение, че  онкоболните имат  нужда от лечение със  съвременна  медицинска апаратура. Но процедурите  по обществената поръчка следва да бъдат проведени  по  най-целесъобразния начин, като се  гарантира  законосъобразността на това решение. Общинският съвет е принципал на търговските дружества със 100% общински капитал,  сред които е и  КОЦ - Пловдив. Ето защо участието на съветници в комисията за  закупуването на линейния ускорител е задължително“, коментира Евелин Парасков.

Източник: GustoNews