Апелативният съд променя организацията си на работа по новобразувани дела

Публикувана 16.11.2020

Пловдивският апелативен съд променя организацията си на работа по новообразувани дела от утре до 31.01.2021 г. Заповедта, издадена от председателя на съда Магдалина Иванова, е във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС от миналата седмица за изменение Правилата и мерките за работата на съдилищата в условията на пандемия и поради увеличаване броя на заболели и карантинирани съдии и съдебни служители, работещи в Съдебна палата – Пловдив.

С цел предпазване и ограничаване разпространението и заразата с коронавирусна инфекция, считано от 17.11.2020 г., всички новообразувани дела, които се разглеждат в открито съдебно заседание, ще се насрочват след 31.01.2021 г.

В този период ще се насрочват само наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража, дела по несъстоятелност, дела за осиновяване на дете и дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец.

До 31.12.2020 г. работното време на регистратурата и деловодствата на съда с граждани, адвокати и страни по делата ще бъде от 09 ч. до 12 ч. и от 14 ч. до 16 ч. 

Пълният текст на заповедта е публикувана на интернет страницата на Апелативен съд – Пловдив.

Източник: GustoNews