Съдия Мария Караджова встъпи официално в длъжност председател на Районен съд - Асеновград

Публикувана 27.11.2020

Съдия Мария Караджова  встъпи официално в длъжността Административен ръководител  - председател на Районен съд  – Асеновград.  Съдия Караджова е избрана на поста с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 10 ноември тази година. 

На тържествена церемония съдия Мария Караджова подписа акт за встъпване в длъжност в присъствието на Председателя на Окръжен съд – Пловдив г-жа Розалия Шейтанова, която я поздрави за избора и й пожела професионални успехи и много здраве. Съдия Мария Караджова благодари за доверието и изрази увереност за подкрепа по пътя на новите професионални предизвикателства.

Гост на церемонията беше Председателят на ВКС г-н Лозан Панов, който поздрави съдия Караджова за достойното представяне и й пожела здраве и успехи. 

Съдия Караджова е завършила право в СУ „Климент Охридски“.  Има близо 20 години юридически стаж в органите на съдебната власт. От 2001 г. е съдия в Районен съд – Асеновград, от 2015 г. е заместник-председател на същия съд, а от юли тази година изпълняваше функциите председател на Асеновградския районен съд. Има най-високия ранг в съдебната система – „съдия във ВКС и ВАС“.

Източник: GustoNews