Откриват нови кабинети и детска площадка в Центъра за приобщаващо образование

Публикувана 21.12.2020

Нова детска площадка, терапевтични кабинети и съоръжения за деца със специални образователни потребности изградиха в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) в Пловдив.

"Те са факт, благодарение на усилията на екипа на Центъра, който успя да ги осъществи от икономии от бюджета", обясни директорът д-р Катя Стоилова.

Тя припомни, че Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование РЦПППО е специализирано обслужващо звено на Министерството на образованието и науката, което има задачата да спомага за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование на територията на област Пловдив.

Основната задача на екипа от водещи специалисти и ресурсни учители е приобщаването на децата със специални образователни потребности и реализирането им на правото на качествено обучение, достъпност и подкрепа при учене и игра.

Паралелно с това,  РЦПППО се стреми да  реализира  добри практики, които да се възпроизвеждат и прилагат в максимална степен при изграждане на приобщаваща среда в детските градини и училищата.

Откриването на новите придобивки в социалното заведение ще бъде утре от 11 часа в сградата на Центъра на ул. "Прохлада" № 1.

Източник: GustoNews