Създават Младежки съвет в Пловдив

Публикувана 23.01.2021

Младежи от ученическите съвети на 11 пловдивски гимназии, заедно с образователния екип на Младежки център Пловдив, организират онлайн информационна среща днес, 23 януари, от 11.00 ч.

На нея ще бъдат представени възможните начини за функциониране на Младежки съвет в Пловдив. От началото на настоящата учебна година ученици и студенти се впуснаха в реализирането на идеята за създаване на общност от млади хора, които да си помагат и работят заедно, да реализират общи дейности и проекти. Основната цел на Младежки съвет Пловдив е да бъде създадена мрежа от ученически структури на самоуправление в града, които да се превърнат в посланици на идеята за активно младежко гражданско общество. Организаторите се стремят новосформираният съвет да се превърне в генератор на добри практики и идеи за бъдещо развитие, на решения на проблеми, както и свободно пространство за споделяне на ценен опит, организиране и популяризиране на събития и каузи, подкрепа на връстници.

Срещата ще се състои в онлайн платформата Zoom.

Източник: GustoNews