Представят "Бяла книга" по езиковия спор между България и РС Македония

Публикувана 10.02.2021

Авторският екип представя пред публика своята "Бяла книга" по езиковия спор между България и РС Македония.

Изследването е написано от трима автори от Република Северна Македония, трима от България и по един от Албания и Сърбия. Двама от авторите са членове на Българската национална платформа.

Бялата книга по езиковия спор между България и РС Македония се появява като резултат от констатираната слабост в българската позиция по отношение на бъдещата евроинтеграция на Скопие, която заявява за системното унищожаване или фалшифициране на българското културно-историческо наследство и нарушаването на човешките права в миналото и днес, но не предоставя конкретни примери пред нашите външнополитически партньори.

В книгата се проследява историческото развитие на българския език. Особено внимание е обърнато на появата на съвременния български книжовен език и ролята на българските възрожденци, родени на територията на днешната Република Северна Македония. Показани са съвременните фалшификации, които се насаждат сред подрастващото поколение чрез актуалните към момента учебници. Дадени са примери на унищожаване на български културно-исторически паметници. Разкрит е масовият характер на репресиите при налагането на тези фалшификации, като са дадени и конкретни примери от документи на МВР в Скопие, удостоверяващи преследването на българския книжовен език в наши дни.

Представянето на "Бялата книга" ще се състои на 15 февруари (понеделник) от 11 ч. в Националния пресклуб на БТА в София.

Източник: GustoNews