Фирма "Рудин" отговори за строителството на "Лаута"

Публикувана 09.04.2021

Отворено писмо до привържениците на ПФК Локомотив Пловдив, спортната общественост и медиите, изпрати управителят на фирма РУДИН ООД - Живко Желев. В него той отговори на поставените от феновете на Локомотив въпроси за строителството на клубния стадион.

Припомняме, че  РУДИН ООД спечели търга за реконструкцията на съоръжението с 12 милиона лева, отпуснати от правителството на Община Пловдив преди година.

Ето пълния текст на документа:


До 

Привържениците на ПФК Локомотив Пловдив 

и спортната общественост на гр.Пловдив 

До 

Пловдивските медии 

В отговор на зададени въпроси от фенове на Локомотив ви информираме, че няма никакво забавяне на подготовката за реконструкция на клубния стадион, но като отговорни изпълнители сме длъжни да извървим предвидения от закона път. Разбираме безпокойството на локомотивската общественост и затова изнасяме цялата информация по реализацията на проекта от подписване на договора досега. 

До момента е извършено следното: 

На 31.12.2020 г. е подписан договорът на между фирма „Рудин“ и Община Пловдив. До този момент нашата компанията няма никакво отношение към проекта и взаимоотношения с общината или футболния клуб “Локомотив“. 

На 7 януари 2021 г. фирма „Рудин“ внася искане до община Плвдив да получи следните документи: 

1. 

Виза за проектиране 

2. 

Актуална кадастрална карта - електронен носител 

Актуален регулационен план – електронен носител 

Изходни данни за всички инженерни мрежи (EBH Електроразпределение, ЕВН – топлофикация, ВиК и Ситигаз) 

В рамките на едномесечния срок не е получена скица виза за Заради забавянето на 5 февруари 2021 г. фирма „Рудин“ внася мотивирано предложение, придружено с комбинирана скица виза, 

изработена от проектантите „Инжпроект“ за сметка на „Рудин“. За нея е поискано съгласуване по чл.140, ал.1 и ал.2 от ЗУТ. 

Междувременно на 22 януари 2021 г. стартира изготвянето на Геоложки доклад, който приключва на 26.02.21 г. 

Мотивираното предложение на скицата виза е съгласувано от община Пловдив на 22.02.2021 г. и получено от фирма „Рудин“. 

Веднага са стартирани съгласувателни процедури с експлоатационните дружества както следва: 

Ситигаз - съгласуване на визата 23.02.2021 г. 

ЕВН - Топлофикация - съгласуване на визата 26.02.2021 г. 

ВиК - съгласуване на визата 26.02.2021 г. 

ЕВН ЕР „Юг“ - съгласуване на визата 02.03.2021 г. 

Задължителното възлагателно писмо за стартиране на дейности по проектирането, издадено от Общината, е пристигнало във фирмата на 10.03.2021г.. От този момент започват да текат сроковете по изработване на идеен проект и внасянето му за съгласуване и одобрение с крайна дата до 26.04.2021 г. 

След внасяне на идейния проект следва издаване на строително разрешение в срок от 14 дни със срок на обжалване още 14 дни. 

Срокът за представяне на технически проект е с крайна дата до 8 юни 2021 г., а за извършване на строителството на обекта - до 1080 календарни дни. 

Фирмата декларира, че може да започне строително-монтажните работи на обекта в първите дни на месец май, ако има влязло в сила разрешение за строеж и актове по време на строителството обр. 2 и обр. 3 (линия и ниво), издадени от органа по контрол на строителството на Община Пловдив. 

Сроковете за СМР по стадиона са предвидени в обявената обществена поръчка и те са съобразени в линейния график, предложен от фирма „Рудин“. Фирмата заявява готовност и възможност да съкрати тези срокове 

при наличието на напълно одобрена техническа документация от страна на Община Пловдив, а именно: 

Част Архитектура; 

Част Конструкции; 

Част Вик; 

Част Ел; 

Част ОВИК; 

Част ПБЗ; 

Част ПУСО; 

със издадени и влезли в сила строителни разрешения за трите трибуни, съобразно строителните стандарти. 

Още веднъж уточняваме, че към момента на подписване на договора за рекорнстукция на стадион „Локомотив“ не е представян идеен проект, нито необходимите геоложки и други проучвания за терена, каквито внушения се правят в общественото пространство. 

Заявяваме, че сме готови да съкратим сроковете в предложения линеен график, ако имаме необходимото съдействие от Община Пловдив за издаване на необходимите и задължителни според ЗУТ документи. 

В следващите 3 години ни предстои много важна работа от ваймен интерес и се надяваме на коректност. Изразяваме готовност за открит диалог по темата с реконструкцията на стадион „Локомотив“ в името на доброто сътрудничеството и успешното реализиране на проекта. 

Източник: GustoNews