Седмокласниците искат в Хуманитарната с английски

Публикувана 13.07.2021

За втора година Хуманитарната гимназия е най-желана от седмокласниците в Пловдивска област, като предпочитанията са за място там в паралелка с английски език. Общо 1327 ученици кандидатстват в такъв профил в това учебно заведение. На втора позиция в тазгодишната кампания е ЕГ „Иван Вазов“ с английски – 1307 желаещи, следвана от ЕГ „Пловдив“ с английски – 1306, ЕГ „Иван Вазов“  с испански – 1037, и Френската с английски – 966.

Прави впечатление и седмата позиция на новата паралелка с профил "Природни науки" в Хуманитарната, която смени предишната с френски. В ТОП 10 на най-желаните паралелки влиза и Търговската гимназия, а в ТОП 20 - и СУ "Св. Патриарх Евтимий", Математическата, ПГЕЕ. Сред професионалните гимназии е желана ПГАСГ "Арх. Камен Петков", а малко след ТОП 30 е и специалност" Организация на хотелиерството" с английски в ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров".

Желана се оказва и новата паралелка по графичен дизайн в СУ "Св. Паисий Хилендарски". Тя  се конкурира за ученици с утвърдената вече такава в СУ "Св. св. Кирил и Методий", която обаче на първи тур приема гимназисти с доста по-нисък бал от класираните в още една нова паралелка с този профил, при това дуална - в СУ "Черноризец Храбър".

Гимназистите с най-висок успех тази година са приети в МГ "Акад. Кирил Попов" в математическа паралелка с английски.

Документи да продължат в гимназия в Пловдивско са подали  общо 5431 ученици – 5129 от областта и 302-ма от други региони.

На излязлото днес първо класиране са приети  5010 (в 84 профилирани паралелки: 2012 и в 148 професионални паралелки: 2998). От тях 4803 са от област Пловдив, а 207 от други области.

Неприети остават 421 ученици, които имат шанс за следващите турове. От тях 326 са от област Пловдив и 95 ученици от други области.

От всички приети класираните по първо желание 2735, сочи статистиката на Регионалното управление на образованието.

75 ученици са насочени и записани по реда за деца с хронични заболявания и със специални образователни потребности.

Записването на приетите от този етап е до 16 юли, а следващото класиране трябва да стане ясно на 20 юли.

Закриват 4 паралелки

Четири паралелки се закриват в Пловдивска област още на първо класиране заради липса на желаещи кандидати. В  ПГ по селско стопанство в Куклен няма да има прием в „ Машини и системи с ЦПУ“, в  ПГСС Белозем – в дуалната паралелка „Електротехника и енергетика“, в пловдивската  ПГТСТ „Гоце Делчев“  - в „Монтьор на транспортна техника, автотранспортна техника“. В СУ „Христо Ботев“ се закриват две половинки - „Приложен програмист“ и „Моделиер – технолог на облекло“.

Най-желаните паралелки в областта

1. Хуманитарни науки АЕ -  ХГ "Св. Св. Кирил и Методий"   - 1372 кандидата

2. Чужди езици АЕ -  ЕГ "Иван Вазов" - 1307

3. Чужди езици АЕ -  ЕГ "Пловдив"  - 1306

4. Чужди езици ИспЕ -  ЕГ "Иван Вазов"  - 1037

5.  Чужди езици АЕ -  ФЕГ "Сент-Екзюпери"  - 966

6. Чужди езици ИтЕ -  ЕГ "Иван Вазов"  - 954

7. Природни науки АЕ -  ХГ "Св. Св. Кирил и Методий"   - 943

8.  Икономика и мениджмънт -  НТГ - 921

9.  Хуманитарни науки НЕ -  ХГ "Св. Св. Кирил и Методий"  - 892

10.  Чужди езици НЕ -  ЕГ "Иван Вазов"  - 885

11. Чужди езици НЕ -  ЕГ "Пловдив"  - 862

12.  Митническа и данъчна администрация -  НТГ  - 853

13.  Икономическа информатика -  НТГ  - 825

14. Бизнес администрация -  НТГ  - 812

15.  Банково дело -  НТГ  - 761

16 Природни науки с английски език -  СУ "Свети Патриарх Евтимий"   - 758

17.  Приложно програмиране -  ПГЕЕ  - 754

18. Компютърна техника и технологии -  ПГЕЕ  - 728

19. Хуманитарни науки РЕ -  ХГ "Св. Св. Кирил и Методий"  - 723

20. Математически АЕ -  МГ "Акад. К. Попов"   - 719

21.  Икономическо развитие с английски език -  СУ "Свети Патриарх Евтимий"  - 717

22. Строителство и архитектура АЕ -  ПГАСГ "Арх.Камен Петков"   - 716

23. Търговия -  НТГ  - 704

24. Чужди езици ФЕ -  ФЕГ "Сент-Екзюпери"   - 690

25. Чужди езици ФЕ -  ЕГ "Иван Вазов"  - 650

26. Обществени науки с испански език -  СУ "Свети Патриарх Евтимий"  - 632

27. Компютърни мрежи -  ПГЕЕ  - 622

28. Оперативно счетоводство -  НТГ  - 576

29. Графичен дизайн -  СУ  "Св. Паисий Хилендарски"  - 504

30. Компютърна графика -  МГ "Акад. К. Попов"  - 492

31. Геодезия АЕ -  ПГАСГ "Арх. Камен Петков"  - 487

32.  Организация на хотелиерството АЕ -  ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров"   - 480

33. Системно програмиране  -  МГ "Акад. К. Попов"   479

ТОП 10 по бал в областта

1. МГ "Акад. К. Попов"- математическа с английски  415.000 - 500.000 жена

2.  ЕГ "Пловдив"  АЕ 420.000 - 499.500 жена

3  ЕГ "Пловдив"  НЕ 444.500 - 498.000 жена

4. МГ "Акад. К. Попов" Компютърна графика“ 455.500 - 496.000

5. МГ "Акад. К. Попов" Системно програмиране“ 453.000 - 495.000

6. МГ "Акад. К. Попов" Математически АЕ 438.500 - 494.250 мъж

7.  МГ "Акад. К. Попов" -Математически НЕ - 410.750 - 494.000 жена

8.  МГ "Акад. К. Попов" Математически НЕ 437.750 - 488.250 мъж

9. ЕГ "Иван Вазов"  ИтЕ 416.500 - 486.500 жена

10 ЕГ "Пловдив" НЕ 432.500 - 484.500 мъж

С минималния бал 30 има приети например в паралелка за работници в заведения за хранене в ОбУ „Йордан Йовков“, предприемачество с английски в СУ „Найден Геров“, лозаржвинар в ПГЛВ „Христо Ботев“ в Перущица, десенатор, фризьорство, коструиране на облекло в ПГКИТ „Д-р Иван Богоров“.

Автор: Елица Кандева / Източник: Марица