ПУ "Паисий Хилендарски" нова сграда

ПУ - изследователски университет - естествен завършек на усилията на учени и преподаватели

Публикувана 23.07.2021

Полученият от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ статут на изследователско висше училище, одобрен и издаден от Министерски съвет и Министерство на образованието и науката, е естественият завършек на ежедневните усилия на учени и преподаватели. Това е най-големият подарък за 60-годишнината на нашия университет, коментира заместник-ректорът по научноизследователската и издателска дейност проф. д-р Теменужка Йовчева.

Пловдивският университет попада в Топ 7 на изследователските висши училища в България, които МОН обяви на 22 юли 2021 г. Останалите са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, трите медицински университета в столицата, Варна и Пловдив, Техническият университет в София и Химикотехнологичният университет. За статута на изследователски университет кандидатстваха общо 26 висши училища от страната.

„Научните изследвания на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се ползват и с международен авторитет. Името на нашето висше училище е разпознаваемо от световната академична общност. Научните ни резултати са проверими и видими в международните бази данни Scopus и/или Web of Science. Полученият статут е с валидност за следващите 4 години, а методиката за издаването му е по абсолютно обективни критерии“, коментира проф. д-р Теменужка Йовчева. Значителният брой защитили образователно-научната си степен докторанти е един от критериите, изиграли съществена роля за новия статут на ПУ. Сред другите фактори за попадане в Топ 7 на изследователските университети в България е привличането на средства от международни и национални проекти и програми.

Статутът на изследователско висше училище се дава за значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и високи резултати от научноизследователска дейност. Той бе въведен в Закона за висшето образование през 2020 г. 

За подбора е използвана информация, представена от висшите училища за периода 2017-2020 г. във връзка с ежегодната оценка на тяхната научна дейност съгласно Закона за насърчаване на научните изследвания.

Изследователските университети ще получат допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Източник: GustoNews