Изпит за певци и инструменталисти в 3 бакалавърски специалности организира ПУ

Публикувана 10.09.2021

Кандидатстудентски изпит за допълнителен прием в 3 бакалавърски специалности от катедра „Музика“ организира Педагогическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

Прослушването ще се проведе на 16 септември 2021 г., четвъртък, от 10:00 часа в зала „Аполон“, която се намира в Нова сграда на бул. „България“ 236. 

Допълнителният прием е за специалностите „Джаз и поп изпълнителско изкуство“, „Музика“ и „Педагогика на обучението по музика“. Трите бакалавърски програми са в редовна форма на обучение по държавна поръчка. 

Пред изпитната комисия кандидатите – инструменталисти и вокалисти, трябва да изпълнят по 2 музикални произведения, съответно инструментални творби или песни. Няма ограничения в избора на стил за конкретните произведения, уточняват от висшето училище. 

Подробна информация за допълнителния прием в ПУ „Паисий Хилендарски“ е публикувана на сайта:

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/ksk2021/ObyavaKSK%2009092021.pdf

Източник: GustoNews