Общинският съветник Георги Величков

Георги Величков иска отказ от общинските съветници на парите им за "представителни нужди"

Публикувана 14.09.2021

Нечленуващият в група общински съветник Георги Величков, представител на Коалиция "Ние, гражданите", предлага да се намали на 0% размера на разходите на общинските съветници във връзка с работата им. 

Средства се отпускат от общинския бюджет на всеки съветник допълнително за организиране на приемни, срещи с избиратели, обучения, квалификации, закупуване на специализирана литература, консултации, експертизи и проучвания, представителни разходи и други дейности.

Величков предлага сумите по тези дейности да бъдат прекратени до края на календарната 2021г. и за цялата 2022г. 

Мотивите му за това са продиктувани от епидемията COVID-19 и желанието му, намалявайки разходите, които извършват във връзка с работата си като съветници, старейшините на Пловдив да подпомогнат местния бюджет.

Точката е поставена под номер 38 (последна) в предварително обявения дневен ред на заседанието днес. Сесията ще се проведе от 9, 00 часа. в Дом на културата "Борис Христов".

Автор: Огняна Генева