Общините в област Пловдив

Безплатна платформа предоставя информация за местните приходи и разходи в област Пловдив

Публикувана 27.09.2021

Жителите на общините в Област Пловдив вече могат да намерят достъпна информация за  бюджетите на населените места, в които живеят. Проектът „Местни финанси в Област Пловдив 2019-2023“ е разработен от СНЦ „Форум активни граждани и демократично общество“ (ФАГДО) и съдържа информация от 2019г. до 2023г. - настоящият мандат на местните органи. 

Периодът позволява да се направи цялостно проследяване и анализ на един управленски мандат за 18-те общини в Област Пловдив. Публикуваните доклади и анализи обясняват конкретното финансово състояние на общините, което е в основата на регионалното развитие. Екипът наблюдава няколко индикатора за всяка година, за да направи следните анализи: Колко инвестиции прави общината на година и сума на човек от населението; Колко средства отпуска Държавата за съответната община; Каква е задлъжнялостта на общината и колко Общински дълг се пада на жител; Колко харчи общината за заплати и осигуровки на персонала; Ще се изготвя ежегоден доклад с обобщени данни за всички 18 общини, в които живеят над 750 000 жители. Към момента са готови докладите за 2019г. и 2020г. 

„Обхващайки всички общини в област Пловдив, целим да се постигне общ поглед и изводи за региона. Липсата на публичност на обществена информация е основния затрудняващ  Демокрацията фактор. Когато става въпрос за публичност на финансова информация много често, дори да я има, е неразбираема за гражданите. Публичната информация за общинските финансови средства трябва да бъде обработена и анализирана, за да може всеки гражданин да я разбере. След това би могъл да изрази своето мнение или да вземе участие в обществено обсъждане на проекти на наредби, касаещи местните данъци.“ – коментира целите си екипа на сдружението и добави: „Надяваме се при наличието и популяризирането на информация за публичните средства, гражданите да участват по-активно в обществения дебат за развитието на населените места в Област Пловдив.“ 

Част от проекта е изграждането на партньорска мрежа от граждански сдружения в различните общини на област Пловдив.

Линк към - ОБЩИНСКИ ДЪЛГ НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА 2020Г.  

https://subcontract-bg.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bf%d0%bb%d0%be-2/

Линк към – ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ НА ОБЩИНИТЕ 2020Г.

https://subcontract-bg.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/

Източник: GustoNews