Константин Георгиев: С какво поцинковани кофи популяризират културата на град Пловдив?

Публикувана 13.10.2021

Питане до кмета Здравко Димитров отправя общинският съветник от Коалиция „Кауза Пловдив“ Константин Георгиев на днешната сесия на Общинския съвет.

Поводът е проект, финансиран от културната програма на Община Пловдив, изразяващ се в поставяне на 130 поцинковани кофи на разкопките на „Форум Запад” до Централна поща. 

„Целта на Община Пловдив е опазване културното наследство и памет, обогатяване на културната идентичност, развитие на творческия потенциал и капацитети, подобряване на достъпа до култура на жителите на общината, насърчаване на обмени и партньорства на местно, национално и световно ниво, създаване конкурентноспособни културни продукти, развитие на изкуството, творческите и културни индустрии и културния туризъм, популяризиране на българската култура по света.  Това задължение на Община Пловдив е изрично установено в чл. 1 от Наредбата на Общински съвет Пловдив за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на Община Пловдив.“, се казва в питането на Константи Георгиев.

„Възмутени граждани сезираха групата на Коалиция „Кауза Пловдив“, че от общинския бюджет се финансират проекти, нямащи културна стойност и не кореспондиращи на духа и културата на града ни. Това е поредният проект, будещ възмущение у пловдивчани. В тази връзка считам, че кметът трябва да отговори на следните въпроси:

- Каква е идеята на този проект?

- С какво поцинкованите кофи популяризират град Пловдив и неговата култура?

- Смятате ли, че Община Пловдив е изпълнила задължението си за популяризирането на българската култура по света и за създаване конкурентноспособни културни продукти по Наредбата на Общински съвет чрез одобрението и финансирането на този проект?

- Кой е одобрил този проект?

- Каква сума е изплатила Община Пловдив и на кое физическо или юридическо лице за горецитираното събитие? “ - коментира общинският съветник от групата на Коалиция „Кауза Пловдив".

Константи Георгиев изрази надежда, че през следващата година, Община Пловдив ще представи на своите жители и гостите на града най-после стойностна, разнообразна и обогатяваща културна програма.

Източник: GustoNews