Акция за насърчаване на гражданите към енергоспестяване проведоха в „Северен“

Публикувана 12.10.2021

Администрацията на район „Северен“ дари на 30 човека от района по 1 комплект, съдържащ енергоспестяващи крушки, разклонители, аератори и брошура. Благотворителната акция под надслов „Дари енергия“ е съвместна на районното кметство и БЧК-Пловдив. Тя се осъществява в подкрепа на борбата с енергийната бедност.

Целта на инициативата е да насочи вниманието на гражданите към един глобален проблем. Разходите за топлинна и електрическа енергия представляват значителна част от разходите на едно домакинство. Последните тенденции са свързани с постоянно увеличение на цените на енергията и все по-високи сметки, което поставя уязвимите групи в енергийна бедност. За целта е необходимо да се предприемат мерки по устойчиво намаляване на консумацията на енергия.

Част от нискоинвестиционните мерки за енергоспестяване в дома са:

1. Замяната на всички лампи с нажежаеми жички с LED. Те намаляват разходите за електроенергия с до 80 % на година, но същевременно имат дългосрочен експлоатационен живот-25 000 ч.

2. Инсталиране на водоспестяващи аератори на чешмите. При замяната на старите аератори на чешми с нови, с максимален дебит 5 л/мин., могат да се спестят до общо до 15 лв./год., в резултат от спестяване на вода и на електроенергия за загряване на топла вода в бойлера.

3. Изключване на електрическите уреди изцяло, когато не се използват. Дори когато не работят електроуредите, включени в контакт, консумират енергия. Използването на разклонител с бутон и изключването му допринасят, за да се спестят пари от стендбай загуби. Изчислението показва, че спестените средства могат да бъдат до 10 лв. на година.

Източник: GustoNews