Ваня Христева е избрана за окръжен прокурор на Пловдив

Публикувана 08.12.2021

Прокурорската колегия на ВСС избра единодушно Ваня Христева за административен ръководител на Окръжна прокуратура - Пловдив.  От месец юни до момента тя изпълняваше тези функции. 

Пред Прокурорската колегия Ваня Христева изложи своята концепция за работа през следващите пет години, както и посочи приоритетите си. Представителите на ВСС, които се изказаха, изцяло подкрепиха кандидатурата й. Като предимство посочиха нейния професионален и административен опит.  

Ваня Христева има юридически стаж от 22 г., който е само в съдебната система.  Първоначално е работила като съдебен кандидат в Окръжен съд – Стара Загора, била е следовател в Окръжните следствени отдели в гр. Стара Загора и в гр. Пловдив, след което е била прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Пловдив и Специализираната прокуратура, гр. София. Ваня Христева е била и заместник-административен ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив. 

Източник: GustoNews