Одобриха проект на техническо споразумение в сферата на отбраната

Публикувана 30.03.2022

Министерският съвет на Република България прие решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Техническо споразумение относно Командването на Многонационалния щаб към 2-ри батальон от Силите на оперативния резерв (MN HQ 2nd ORF BN) към Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KEOR) и Силите на военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина ALTHEA (EUFOR).

Многонационалния щаб към 2-ри батальон от Силите на оперативния резерв е структура, която ще извършва командване и управление на предоставените от страните участнички маневрени формирования при участие в операции на НАТО или ЕС. На ротационен принцип всяка година се определя рамкова нация, която поема командването и домакинстването на щаба.

Участието на Република България в изграждането, командването и управлението на този щаб е израз на съюзническа солидарност за споделяне на отговорностите по командване и управление на батальона при подготовката и участие в операциите на PLATO и ЕС. Страната ни ще участва с до 10 военнослужещи в щаба на батальона, като в определената година на домакинстване на щаба предоставяме и командир на този батальон.

Участието на страната ни в Силите на оперативния резерв (ORF) към Стабилизиращите сили на НАТО в KFOR и EUFOR повишава ангажираността на страната ни към разрешаване на потенциална криза на Балканите, което е в синхрон с водената от страната политика по отношение на Западните Балкани. Така даваме видим и нарастващ принос към гарантирането на мира и сигурността в региона. 

Министерският съвет на Република България прие и друго решение - за изпълнение на ангажиментите на Република България при постъпване на искане за инспекция, посещение за оценка и наблюдателен полет по Договора за обикновените въоръжени сили в Европа, Виенския документ от 2011 г. по мерките за укрепване на доверието и сигурността в Европа и Договора за установяване на режима „Открито небе“.

С подписването на това Решение се определят държавните институции, имащи отношение към процеса на организация на изпълнението на задълженията и реализиране на правата на Република България във връзка с изпълнение на Договора за обикновените въоръжени сили в Европа, Договора за установяване на режима „Открито небе“ и Виенския документ от 2011 г. по мерките за укрепване на доверието и сигурността в Европа и допълващите го двустранни споразумения, както и обхвата на техните ангажименти.

Източник: GustoNews