Пак събираме опасни отпадъци от домакинствата

Публикувана 19.05.2022

Община Пловдив за девета поредна година организира за гражданите кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата чрез Мобилен събирателен пункт. Инициативата ще се проведе на 26 май (четвъртък), като мобилния пункт ще бъде позициониран на адрес: Район "Централен", бул. "Шести септември" - паркингът зад магазин "Т Маркет" (ресторант "Стадиона") в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 ч.

Основните групи опасни отпадъци, които ще се приемат на пункта са:

Живак и живакосъдържащи уреди (с изключение на луминесцентни лампи);

Лакове и бояджийски материали;

Домакински препарати;

Мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества;

Маслени филтри, спирачни течности и антифриз;

Фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл срок на годност.

Изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата, поради което от Община Пловдив призовават гражданите да се възползват от предоставената възможност и да се освободят от образуваните в домовете им опасни отпадъци.

Източник: GustoNews