Организират кампания за събиране на опасни отпадъци в "Централен"

Публикувана 25.05.2022

Район „Централен” организира кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Инициативата ще се проведе на 26.05.2022 г. (четвъртък). Гражданите могат безвъзмездно да предават тези отпадъци от 10:00 до 16:00 ч. в мобилен пункт на паркинга  зад ресторант „Стадиона” (магазин „Т Маркет”) на бул. „Шести септември”.

Ще се приемат живак и уреди, съдържащи опасния метал (с изключение на луминесцентни лампи), лакове и бояджийски материали, домакински препарати, мастила и опаковки с опасни вещества, маслени филтри, спирачни течности и антифриз, както и лекарства с изтекъл срок на годност.

Освен по време на кампанията, опасни отпадъци могат да бъдат предавани на площадките за разделно събрани отпадъци от домакинствата, обособени в шестте административни района на общината, като информация за местонахождението им и работното време, може да бъде намерена на официалната интернет страница на Община Пловдив: http://www.plovdiv.bg/item/ecology/waste/.

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата.

Източник: GustoNews