Стартира проектът на Община Пловдив и 7 културни института по Норвежката програма

Публикувана 23.06.2022

Кметът Здравко Димитров положи подписа си върху договора, с който започва изпълнението на проекта „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, по който Община Пловдив спечели безвъзмездно финансиране в размер на 781 550 лева. 

Резултатите по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021,  бяха обявени в последния ден на март. През април в Министерство на културата, явяващо се Програмен оператор по програмата, Община Пловдив внесе пълния пакет документи, включващ актуален бюджет и различни изискуеми планове, технически спецификации, декларации, партньорски споразумения и план за разплащанията, общо 13 на брой, които са задължителна и неразделна част от административния договор. След извършената служебна проверка в процеса на подготовка и подписване на договора от страна на Министерството, той е вече факт и влиза в сила от днес. Дейностите, заложени по проекта ще бъдат изпълнявани през следващите 20 месеца.

Припомняме, че в проекта „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, разработен от екип на общината, са включени 7 пловдивски културни института. Това са Градска художествена галерия, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Народна библиотека "Иван Вазов" и ОИ "Старинен Пловдив". Партньор е Cross-Cultural Introduction AS (CC-Intro AS) от Норвегия.  

Новината за спечеления проект бе обявена на 4 април на пресконференция с участието на кмета Здравко Димитров, заместник-кмета Пламен Панов и директорите на седемте институции – участници в Проект № BGCULTURE-1.001-0016, с наименование „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани,  реставрирани и реновирани места“ по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, по ФМ на ЕИП 2014-2021 г.  

Източник: GustoNews