Избраха нов декан на Факултета по дентална медицина в МУ

Публикувана 15.09.2022

Общото събрание на Факултета по дентална медицина на МУ – Пловдив  избра нови органи на управление с мандат от 4 години – декан и Факултетен съвет. 

Новоизбраният декан на факултета е доц. д-р Деян Нейчев, дм, който беше единствен кандидат, подал Мандатна програма за развитие и управление на ФДМ (2022 - 2026) в обявения законоустановен срок.

Кандидатът представи своята визия за преодоляване на предизвикателствата пред ФДМ чрез постигането на конкретни цели в стратегическите сфери на дейност, за да може Факултетът да се развива и да успява в условията на агресивната конкуренция на образователния пазар.

С мотото „Volenti nihil Difficile“ (За искащия нищо не е трудно) бяха очертани основните перспективи пред ФДМ: оптимизиране на кадровата политика с цел запазване и развитие на преподавателския състав в съответствие със стратегическите цели на ФДМ; увеличаване на приходите от СДО и продължаващото обучение чрез използване на ресурсите на високо-технологичните центрове и катедрите, както и съвместяване на добрите академични традиции с иновациите в учебно-преподавателския процес. 

След тайно гласуване доц. Деян Нейчев беше избран с 115 гласа  от 145 гласували делегати на Общото събрание.  

Доцент Нейчев е ръководител на Катедрата по орална хирургия от 2020. Той е възпитаник на Медицински университет – Пловдив, с придобити 2 специалности: „Обща стоматология“ и „Орална хирургия“, както и магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт. 

Източник: GustoNews