Ученици измерваха чистотата на въздуха в Пловдив

Публикувана 20.09.2022

Осмокласниците от специалност „Строителство и архитектура“ от ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ заедно с преподавателя си по биология, г-н Бойчев, посетиха автоматичната измервателна станция в квартал „Каменица“ в Пловдив.  Посрещнаха ги експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ - Пловдив) и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда, които са организатори на инициативата като част от кампания „Европейска седмица на мобилността – 2022“. 

Гимназистите се запознаха с основните замърсители и показатели, които се следят денонощно. Заедно обсъдиха устойчивите модели на обществено поведение, насочени към намаляване на замърсяването на градската среда от транспорта и към подобряване качеството на живот. Пред най-любопитните младежи бе демонстрирана специализираната техника за мониторинг на атмосферния въздух.

Европейска седмица на мобилността е водещата кампания на Европейската комисия за повишаване на осведомеността относно устойчивата градска мобилност, а темата на кампанията тази година е „По-добри връзки“. Значителното повишаване на автомобилния трафик в градовете предизвиква остри реакции срещу шума, замърсяването на въздуха и срещу задръстванията, причинени от трафика, а най-добрият начин за преодоляване на негативните въздействия е трайна промяна в начина на мислене и поведението.

Източник: GustoNews