Колекция с творби на Анастасия Кметова, Димитър Киров, Енчо Пиронков и Йоан Левиев представя Библиотеката

Публикувана 24.09.2022

Колекция с творби на Анастасия Кметова, Димитър Киров, Енчо Пиронков и Йоан Левиев представя Народна библиотека „Иван Вазов“ на 25 септември от 12:00 часа.

Колекцията „Проекти на произведения на монументално-декоративните изкуства в синтез с архитектурата“ ще бъде представена с двуезичен албум, пътуваща изложба и уебсайт с градски маршрут на реализациите.

Публичното пространство е матрица на градската памет, защото градът е жив организъм, свързващ живи хора с техните ежедневни нужди и мечти. Знайно е, че дизайнът на градската среда трябва да служи като единен интегриращ инструмент, чрез който се съгласуват в ансамбли различните обществени пространства. Дизайнът трябва да гарантира устойчивост във времето – съчетаване на историческата приемственост и развитието. Това изисква проява на чувствителност към вече застроената среда и нейната историческа стойност, както и към наследените декоративно-архитектурни решения.

Чрез осигуряването на културна приемственост по отношение на визуалната среда, днешният физически сюжет на града кореспондира с автентичната история – така хората биха били по-склонни да са предани на своя град, да участват, като се асоциират в живота му.

Именно връзката „проект-реализация“ и съвременно състояние на образците на декоративно-монументалните изкуства от близкото минало, може да бъде мост между поколенията, съжителстващи в различни естетически и визуални контексти от близкото минало и днес.

Източник: GustoNews