Борисов: Приехме Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 и сме готови за първите доставки на ваксини

Публикувана 04.12.2020

„Изпълняваме нашия ангажимент и в срок приемаме Националния план за ваксиниране срещу COVID-19. Страната е готова и логистично, за да посрещнем първата доставка на ваксините...

Националният план за ваксиниране срещу COVID-19 бе представен на премиера Борисов

Публикувана 03.12.2020

На работно съвещание при премиера Бойко Борисов министърът на здравеопазването Костадин Ангелов и главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев представиха...

Превръщат „Бесапарски възвишения“ и „Попинци“в защитени зони от „Натура 2000“

Публикувана 02.12.2020

В съответствие със Закона за биологичното разнообразие са изготвени проекти на заповеди за обявяване на две защитени зона (ЗЗ) за опазване на природните местообитания...

Вицепремиерът Николова: България предприема комплексни и цялостни мерки за посрещане на демографските предизвикателства

Публикувана 01.12.2020

България предприема комплексни и цялостни мерки за посрещане на демографските предизвикателства в контекста на изпълнението на целите на Стратегия „Европа 2020”. Те...

Осигуряват възможност на гражданите и бизнеса за електронен документооборот

Публикувана 01.12.2020

Във връзка с продължаващата епидемична обстановка на територията на Република България, Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив)...

Новите политики за градовете в ЕС: Интегрирани инвестиции и развитие на местния потенциал

Публикувана 30.11.2020

България подкрепи новата Харта за развитие на градовете в ЕС