Меморандум за сътрудничество подписаха Аграрните университети в Пловдив и Букурещ

Публикувана 19.10.2022

Меморандум за сътрудничество подписаха Аграрен университет - Пловдив и Университета по аграрни науки и ветеринарна медицина в Букурещ, Румъния.Проф. д-р Христина Янчева...

Медицински колеж - Пловдив

Тържествено честват юбилея на Медицинския колеж в Пловдив

Публикувана 19.10.2022

Тържественото честване на 80-тата годишнина от създаването на днешния Медицински колеж като училище за милосърдни сестри „Княгиня Мария-Луиза“ в Пловдив ще се проведе...

Пловдивският клуб Round Table 3 връчва ежегодните си стипендии

Публикувана 19.10.2022

Три университетски стипендии ще предостави и тази година клуб Round Table 3 Пловдив. За стипендиите, подкрепящи изявени студенти от пловдивските вузове, може да се кандидатства...

Девети форум „Българска граматика“ организира ПУ

Публикувана 18.10.2022

Събитието на тема "Учението за частите на речта – традиция и перспективи" се посвещава на един от най-големите съвременни български езиковеди – проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров

Пловдивски ученик спечели в националното съревнование „С очите си видях бедата“

Публикувана 17.10.2022

14-годишният Ангел Станиславов Иванов представи достойно Пловдив в националното съревнование на тема „С очите си видях бедата“. Рисунката на Ангел зае първо място...

Предстои Тех фест за ученици в Пловдив

Публикувана 17.10.2022

Работилници събуждат интереса на учениците към технологиите